Podlaski Międzynarodowy Dom Spotkań

Zjazd IV

Lokalizacja: Tykocin – Alumnat

Krótki opis: Na IV ZJEŹDZIE przeprowadzony został cykl tematycznych konwersatoriów na których dyskutowaliśmy m.in.: o dziedzictwie I RP na Ukrainie, Białorusi, Liwie, Łotwie, Mołdawii i w Rosji. Dzięki uprzejmości lokalnych historyków spacerowaliśmy razem z przewodnikiem po Tykocinie.

Wysłuchaliśmy prelekcji:

 • Viacheslav Chernev
 • Olgierda Dobrowolskiego
 • Rajmunda Klonowskiego
 • Mirosława Kapcewicza

Główne elementy wydarzenia:

 • Panel edukacyjny: “Rodzinne kresowe historie”
 • Panel: Dziedzictwo I RP na Ukrainie
 • Panel: Dziedzictwo I RP na Białorusi
 • Spacer z przewodnikiem po Tykocinie
 • Panel: Dziedzictwo I RP na Litwie
 • Panel: Dziedzictwo I RP na Łotwie
 • Panel: Dziedzictwo I RP w Mołdawii i Rosji
 • Wykład: “Fenomen polityczny pogranicza”