Podlaski Międzynarodowy Dom Spotkań

Zjazd II

Lokalizacja: Tykocin – Alumnat

Krótki opis:Podczas drugiego zjazdu dyskutowaliśmy o architekturze, samoorganizacji katolickiej oraz działalności organizacji młodzieżowych na kresach. Nocne rozmowy Polaków trwały, aż cztery dni i wzięli w nich udział uczestnicy z Litwy, Łotwy i Białorusi! Wszyscy razem poznaliśmy unikalną historię Tykocina i zwiedziliśmy lokalne muzea.

Wysłuchaliśmy prelekcji:

 • Mirosława Kapcewicza
 • Rajmunda Klonowskiego
 • Michała Mikuckiego
 • Tomasza Geras

Główne elementy wydarzenia:

 • Rejs Tramwajem Wodnym po Narwi
 • Wykład: „O samoorganizacji katolickiej”
 • Wykład: „Czy mamy polską architekturę? Rodzime budownictwo od Kresów po Wielkopolskę”
 • Film: “Diabeł Łańcucki”
 • Nauka szermierki
 • Wyjście do Muzeum w Tykocinie
 • Gra negocjacyjna: “Traktat Ryski”
 • Gawędy i Pieśni Rycerskie. Starosielskie Bractwo Śpiewacze.
 • Debata i Dyskusja: „Działalność polskich organizacji młodzieżowych na Litwie i Białorusi