Podlaski Międzynarodowy Dom Spotkań

Zjazd III

Lokalizacja: Tykocin – Alumnat

Krótki opis: Tym razem dyskutowaliśmy na temat polskiej polityki wschodniej, która trwała do późnych godzin wieczornych. Gwoździem programu był wykład o przedwojennych korporacjach akademickich, który zwieńczony został pokazem szermierki  Uczestnicy ponadto zobaczyli tykociński zamek oraz rekonstrukcję historyczną. Za to gra edukacyjna na tyle zainteresowała uczestników, że wieczorna kolacja odeszła na plan dalszy.

Wysłuchaliśmy prelekcji:

 • Przemysława Niemyjskiego
 • Piotra Okrucińskiego
 • Olgierda Dobrowolskiego
 • Rajmunda Klonowskiego
 • Mirosława Kapcewicza

Główne elementy wydarzenia:

 • Panel dyskusyjny: “Polska Polityka Wschodnia”
 • Wykład: “Tradycja korporacji akademickich w Wilnie i Lwowie w XX – leciu międzywojennym”
 • Pokaz szermierki akademickiej
 • Wyjście do muzeum Zamku w Tykocinie
 • Gra edukacyjno – terenowa: “Wojna polsko – bolszewicka”
 • “Rekonstrukcja historyczna w Tykocinie”