Podlaski Międzynarodowy Dom Spotkań

Zjazd I

Lokalizacja: Tykocin – Alumnat

Krótki opis: Podczas pierwszego zjazdu naszym gościom z kresów zaoferowaliśmy naukę szermierki w duchu I Rzeczypospolitej. Spotkaliśmy się aż na czterech wykładach tematycznych! Nie mogło zabraknąć wspólnego zwiedzania, Tykocin został szczegółowo przedstawiony naszym uczestnikom, którzy poznali unikalną historię tego miejsca.

Wysłuchaliśmy prelekcji:

 • Sebastiana Bachmury
 • Łukasza Lubicz-Łapińskiego
 • Pawła Pawłowskiego
 • Rajmunda Klonowskiego i Ewy Cywińskiej

Główne elementy wydarzenia:

 • Zwiedzanie Muzeum Zamku Tykocińskiego z przewodnikiem
 • Rejsy tramwajem wodnym po Narwi
 • Koncert i nauka Pieśni Staropolskich Starosielskiego Bractwa Śpiewaczego
 • Nauka Szermierki

Zjazd II

Lokalizacja: Tykocin – Alumnat

Krótki opis:Podczas drugiego zjazdu dyskutowaliśmy o architekturze, samoorganizacji katolickiej oraz działalności organizacji młodzieżowych na kresach. Nocne rozmowy Polaków trwały, aż cztery dni i wzięli w nich udział uczestnicy z Litwy, Łotwy i Białorusi! Wszyscy razem poznaliśmy unikalną historię Tykocina i zwiedziliśmy lokalne muzea.

Wysłuchaliśmy prelekcji:

 • Mirosława Kapcewicza
 • Rajmunda Klonowskiego
 • Michała Mikuckiego
 • Tomasza Geras

Główne elementy wydarzenia:

 • Rejs Tramwajem Wodnym po Narwi
 • Wykład: „O samoorganizacji katolickiej”
 • Wykład: „Czy mamy polską architekturę? Rodzime budownictwo od Kresów po Wielkopolskę”
 • Film: „Diabeł Łańcucki”
 • Nauka szermierki
 • Wyjście do Muzeum w Tykocinie
 • Gra negocjacyjna: „Traktat Ryski”
 • Gawędy i Pieśni Rycerskie. Starosielskie Bractwo Śpiewacze.
 • Debata i Dyskusja: „Działalność polskich organizacji młodzieżowych na Litwie i Białorusi

Zjazd III

Lokalizacja: Tykocin – Alumnat

Krótki opis: Tym razem dyskutowaliśmy na temat polskiej polityki wschodniej, która trwała do późnych godzin wieczornych. Gwoździem programu był wykład o przedwojennych korporacjach akademickich, który zwieńczony został pokazem szermierki  Uczestnicy ponadto zobaczyli tykociński zamek oraz rekonstrukcję historyczną. Za to gra edukacyjna na tyle zainteresowała uczestników, że wieczorna kolacja odeszła na plan dalszy.

Wysłuchaliśmy prelekcji:

 • Przemysława Niemyjskiego
 • Piotra Okrucińskiego
 • Olgierda Dobrowolskiego
 • Rajmunda Klonowskiego
 • Mirosława Kapcewicza

Główne elementy wydarzenia:

 • Panel dyskusyjny: “Polska Polityka Wschodnia”
 • Wykład: “Tradycja korporacji akademickich w Wilnie i Lwowie w XX – leciu międzywojennym”
 • Pokaz szermierki akademickiej
 • Wyjście do muzeum Zamku w Tykocinie
 • Gra edukacyjno – terenowa: „Wojna polsko – bolszewicka”
 • “Rekonstrukcja historyczna w Tykocinie”

Zjazd IV

Lokalizacja: Tykocin – Alumnat

Krótki opis: Na IV ZJEŹDZIE przeprowadzony został cykl tematycznych konwersatoriów na których dyskutowaliśmy m.in.: o dziedzictwie I RP na Ukrainie, Białorusi, Liwie, Łotwie, Mołdawii i w Rosji. Dzięki uprzejmości lokalnych historyków spacerowaliśmy razem z przewodnikiem po Tykocinie.

Wysłuchaliśmy prelekcji:

 • Viacheslav Chernev
 • Olgierda Dobrowolskiego
 • Rajmunda Klonowskiego
 • Mirosława Kapcewicza

Główne elementy wydarzenia:

 • Panel edukacyjny: “Rodzinne kresowe historie”
 • Panel: Dziedzictwo I RP na Ukrainie
 • Panel: Dziedzictwo I RP na Białorusi
 • Spacer z przewodnikiem po Tykocinie
 • Panel: Dziedzictwo I RP na Litwie
 • Panel: Dziedzictwo I RP na Łotwie
 • Panel: Dziedzictwo I RP w Mołdawii i Rosji
 • Wykład: “Fenomen polityczny pogranicza”